حادثۀ آتش سوزی پالایشگاه والرو تگزاس در سال 2007 میلادی (Valero)

در قسمت پائین از تصویر فوق به وضوح مشخص است که المان هائی که پوشش ضد حریق برروی آن ها اعمال گردیده است در برابر حریق مقاومت نموده اند اما المان هائی که فاقد پوشش ضد حریق بوده اند در اثر حرارت و تششع ناشی از حریق مقاومت خود را از دست داده و کاملا از بین رفته اند .