پروژه ها

پالایشگاه گاز بید بلند 2 - بهبهان

خردایش مجدد کنستانتره سیرجان

فازهای 20 و 21 پارس جنوبی

پتروشیمی پلی نار تبریز

پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)

طرح توسعه فاز 19 پارس جنوبی (عایق کاری)

فاز 1 پارس جنوبی

طرح توسعه فاز 19 پارس جنوبی (رنگ آمیزی)

             FM Approved (فایرپروف)                             سازمان تحقیقات مسکن و شهرسازی     شرکت نفت و گاز پارس (ضد حریق)   سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی (پوشش ضد حریق)       ایزو 2015-9001 (پوشش مقاوم حریق)