محصولات

پوشش های ضد حریق ایزولاتک اینترنشنال (Isolatek International)

 توضیح : شما می توانید با کلیک برروی تصاویر زیر مشخصات فنی هر یک از محصولات را دانلود نمائید. متریال های محافظ در برابر حریق (پوشش های ضد حریق) شرکت…

پوشش رنگ ضد حریق فایرتکس ام 90 (Sherwin Williams Leigh's Paints-Firetex M90)

توضیح : شما می توانید با کلیک برروی تصاویر زیر مشخصات فنی هر یک از محصولات را دانلود نمائید. :Sherwin Williams Leigh's Paints - Firetex M90 رنگ ضد حریق فایرتکس…

پوشش رنگ ضد حریق شرکت البی آمریکا (Albi)

 توضیح : شما می توانید با کلیک برروی تصویر زیر مشخصات فنی محصول را دانلود نمائید. پوشش رنگ ضد حریق شرکت Albi رنگ ضد حریق (متورم شونده) Albi Clad 800…

پوشش های ضد حریق شرکت پرومات-کافکو (Promat-Cafco International)

 توضیح : شما می توانید با کلیک برروی تصاویر زیر مشخصات فنی هر یک از محصولات را دانلود نمائید. متریال های محافظ در برابر حریق (پوشش های ضد حریق) شرکت…

             FM Approved (فایرپروف)                             سازمان تحقیقات مسکن و شهرسازی     شرکت نفت و گاز پارس (ضد حریق)   سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی (پوشش ضد حریق)       ایزو 2015-9001 (پوشش مقاوم حریق)